Tvarování

Workshop s Tlustou bází - duben 2008

Grodisko 2008

Janowice (PL) březen 2007

Grodisko 2006

Ukázka č. 1 - Borovice lesní

Ukázka č. 2 - Cypřišek hrachonosný

Ukázka č. 3 - Lípa

Ukázka č. 4 - Smrk ztepilý

Ukázka č. 5 - Tis červený