Plán na rok 2012

... jaro ...


Pravidelná klubová tvarování na Grodisku
Začínáme v pátky cca v 15:00, v neděli cca v 9:00

Termíny:

9.3.2012 - Pa - 15:00 - Kaligrafie
16.3.2012 - Pa - 15:00 - tvarování
25.3.2012 - Ne - 09:00 - tvarování
30.3.2012 - Pa - 15:00 - tvarování
15.4.2012 - Ne - 09:00 - tvarování
27.4.2012 - Pa - 15:00 - tvarování


21.4.2012
Už pravidelná dílna neboli workshop s Honzou Bučilem a Frantou Bukáčkem z Tlusté báze Jihlava

Zájezd
do Jihlavy na celostátní výstavu ČBA 2012.
v termínu 9. června 2012
odjezd v 6:00 od DK TRISIA




XXIV. výstava bonsají a suiseki
(s mezinárodní účastí)

DK Trisia Třinec
25. - 27.5.2012







Více informací na tel. čísle
607 860 038