Mimořádná letní schůzka BK Třinec
GRODISKO - Třinec - Dolní Lištná
31.7.2009 od 15:00
aneb po šichtě

Téma 1
ZÁJEZD

Termín
22-23.8.2009

cena pro členy - 750 Kč/ os
cena pro ostatní - 850 Kč/ os

Na schůzku je nutno přinést zálohu ve výši minimálně 400 Kč/ osobu.
Je možné zaplatit i celou částku.

Téma 2
LETNÍ ŘEZ

Kdo chce, ať si přinese stromky, budeme provádět letní řez.